उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन के–के चाहिन्छ, कति लाग्छ धरौटी ?

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधि चयनका लागि आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । 

उक्त उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भोलि बिहीवार उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम राखेको छ ।


Advertisement

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि भोलि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउन सकिनेछ ।

स्थानीय तहको हकमा भने २७ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्त गर्न सक्ने गरी आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

के–के चाहिन्छ उम्मेदवारी दिन ?

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि :

(१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि/निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।

(२) .............. गाउँपालिका/नगरपालिकाको .............. वडाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा ।

(३) .............. नामको राजनीतिक दलले प्रदान गरेको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिकपत्र (राजनीतिक दलको उम्मेदवारको हकमा) ।

(४) प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि रु. १०,०००।–(अक्षररुपी दशहजार) र प्रदेश सभा सदस्य को लागि रु. ५,०००।– (अक्षररुपी पाँचहजार) धरौटी ।

(५) मतदाता नम्बर  : ..............

(६) सम्पत्ति विवरण  :

(क) घर सङ्ख्या  :
(ख) घर रहेको स्थान  :
(ग) जग्गाको विवरण (जिल्ला, गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा नं., कि.नं., क्षेत्रफल) :

(७) प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको पदमा उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा ।

स्थानीय तहका लागि :

(१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

(२) सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा (वडा अध्यक्ष पदको लागि) ।

(३) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको लागि) ।

(४) .............. नामको राजनीतिक दलले प्रदान गरेको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिकपत्र (राजनीतिक दलको उम्मेदवारको हकमा) ।

(५) स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको लागि रु. १,५००।– (अक्षररुपी एकहजार पाँचसय) र वडा अध्यक्ष पदको लागि रु. १,०००।– (अक्षररुपी एकहजार) धरौटी राख्नुपर्ने ।

(६) मतदाता नम्बर : ..............

(७) सम्पत्ति विवरण
(क) घर संख्या :
(ख) घर रहेको स्थान :
(ग) जग्गाको विवरण (जिल्ला, गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा नं., कि.नं., क्षेत्रफल) :

(८)  अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उपप्रमुख/वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा वहालवाला पदाधिकारी भए निजले वहाल रहेको पदबाट राजिनामा दिएको दर्ताको निस्सा ।

कमेन्ट गर्नुहोस्