लोक सेवाको दौडमा २ नम्बर प्रदेश अब्बल

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

पछिल्ला केही वर्षमा लोक सेवा आयोगले विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापनमा सबैभन्दा बढी दरखास्त दिनेदेखि परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी पदका लागि सिफारिस हुने उम्मेदवार २ नम्बर प्रदेशका हुने गरेको पाइएको छ ।

भौगोलिक हिसाबले आयोगले पछिल्ला केही वर्षदेखि दरखास्त संकलन गर्नेदेखि उम्मेदवार छनोट गर्ने गरेको छ ।


Advertisement

आयोगले विभिन्न वर्षमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्ला केही वर्षदेखि दरखास्त दिनेदेखि परीक्षा उत्तीर्ण हुने संख्याका हिसाबले २ नम्बर प्रदेश नै अग्रपंक्तिमा देखिएको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा लोक सेवा आयोगबाट भएका विज्ञापनमा ४६ लाख ५५ हजार १६३ जनाले दरखास्त दिएका छन् । जसमध्ये २३ लाख ६३ हजार ८० जना पुरुष तथा २२ लाख ९२ हजार ८३ जना महिलाले दरखास्त दिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०७६/०७७ सम्ममा साढे ४६ लाख दरखास्त परेको हुन् । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ लाख ४३ हजार ८४० जनाले दरखास्त दिएका थिए भने सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ८ लाख ४४ हजार २९७ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १ लाख १० हजार ३०७ महिला र १ लाख ४१ हजार ३४४ पुरुषसहित कूल २ लाख ५१ हजार ६५१ जनाले दरखास्त दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १ लाख १३ हजार ७८५ महिला तथा १ लाख ५७ हजार ७९२ पुरुषसहित कूल २ लाख ७१ हजार ५७७ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ लाख ७३ हजार ४१८ महिला तथा १ लाख ९५ हजार ३८७ पुरुषसहित कूल ३ लाख ६८ हजार ८०५ जनाले दरखास्त दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ लाख ५५ हजार २३४ महिला तथा ३ लाख ५ हजार ६८१ पुरुष गरी कूल ५ लाख ६० हजार ९१५ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३ लाख ६० हजार ५०६ महिला तथा २ लाख ३९ हजार १६२ पुरुषसहित कूल ५ लाख ९९ हजार ६६८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३ लाख १८ हजार ५०३ महिला तथा २ लाख ७५ हजार ८७७ पुरुषसहित कूल ५ लाख ९५ हजार ३१ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३ लाख ८२ हजार ४८५ महिला तथा ४ लाख ६१ हजार ८१२ पुरुष गरी कूल ८ लाख ४४ हजार २९७ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ लाख ९६ हजार ७०४ महिला तथा २ लाख ७१ हजार १४९ पुरुषसहित कूल ५ लाख ६७ हजार ८५३ जनाले दरखास्त दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७० हजार ५७८ महिला तथा ७३ हजार १७५ पुरुषसहित कूल १ लाख ४३ हजार ८४० जनाले दरखास्त दिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ लाख ९ हजार ८२५ महिला तथा २ लाख ४१ हजार ७०१ पुरुषसहित कूल ४ लाख ५१ हजार ५२६ जनाले दरखास्त दिएका थिए । 

सबैभन्दा बढी दरखास्त २ नम्बर प्रदेशबाट

लोक सेवा आयोगले प्रदेशगत रूपमा संकलन गरेका दरखास्तमा सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशबाट दरखास्त आउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ लाख ९ हजार ८२५ महिला तथा २ लाख ४१ हजार ७०१ पुरुषसहित कूल ४ लाख ५१ हजार ५२६ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

जसमध्ये १ नम्बर प्रदेशबाट ७४ हजार ३३८ जना, २ नम्बर प्रदेशबाट १ लाख ६ हजार ४०५ जना, बागमती प्रदेशबाट ४८ हजार ३०३ जनाले दरखास्त दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशबाट ४७ हजार ९७३ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७७ हजार २२ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ४६ हजार ७४३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५० हजार ७४२ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि सबैभन्दा बढी दरखास्त २ नम्बर प्रदेशबाट नै आएका थिए । ७० हजार ५७८ महिला तथा ७३ हजार १७५ पुरुषसहित कूल १ लाख ४३ हजार ८४० जनाले दरखास्त दिएकामा सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशबाट ४१ हजार ३३१ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

१ नम्बर प्रदेशबाट २५ हजार २०९, बागमती प्रदेशबाट १६ हजार १५८, गण्डकी प्रदेशबाट १२ हजार ११९, लुम्बिनी प्रदेशबाट २४ हजार ३६६, कर्णाली प्रदेशबाट ११ हजार ६८० र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १२ हजार ९७७ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशबाट नै दरखास्त संकलन भएका थिए । २ लाख ९६ हजार ७०४ महिला र २ लाख ७१ हजार १४९ जना पुरुषसहित कूल ५ लाख ६७ हजार ८५३ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

जसमध्ये १ नम्बर प्रदेशबाट ९५ हजार १७३, २ नम्बर प्रदेशबाट १ लाख ४३ हजार ५८०, बागमती प्रदेशबाट ६६ हजार ५४८, गण्डकी प्रदेशबाट ६३ हजार ५९९, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९६ हजार १६६, कर्णाली प्रदेशबाट ५० हजार ५८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५२ हजार २०४ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

सबैभन्दा बढी स्थायी सिफारिस २ नम्बर प्रदेशबाटै

पछिला वर्षमा लिखित परीक्षा पास भएर मौखिक (अन्तर्वार्ता) परीक्षामा समेत उत्तीर्ण भई स्थायी पदका लागि लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये प्रायःजसो हरेक वर्ष २ नम्बर प्रदेशबाट नै बढी सिफारिस हुने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५६ महिला तथा २४८ पुरुषसहित कूल ३०४ जना उम्मेदवारहरू सिफारिस भएका थिए । जसमध्ये १ नम्बर प्रदेशबाट ४५ जना, २ नम्बर प्रदेशबाट ५४ जना, बागमती प्रदेशबाट ३५ जना सिफारिस भएका थिए । गण्डकी प्रदेशबाट ३८ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ६१ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ४१ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३० जना सिफारिस भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशबाट नै उम्मेदवारहरू स्थायी पदका लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका छन् । १ हजार ४४८ महिला तथा ३ हजार १२६ जना पुरुषसहित कूल ४ हजार ५७४ जना सिफारिस भएकोमा सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशबाट नै सिफारिस भएका थिए ।

१ नम्बर प्रदेशबाट ६९७ जना, २ नम्बर प्रदेशबाट ९४० जना, बागमती प्रदेशबाट ५८३ जना सिफारिस भएका थिए । गण्डकी प्रदेशबाट ५११ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७६६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ६४६ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३२८ जना सिफारिस भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशबाट नै उम्मेदवारहरू स्थायी पदका लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका छन् । २ हजार ४६५ महिला तथा ५ हजार २५३ पुरुषसहित कूल ७ हजार ७१८ जना सिफारिस भएकोमा सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशबाट नै सिफारिस भएका थिए ।

१ नम्बर प्रदेशबाट १ हजार १८९ जना, २ नम्बर प्रदेशबाट १ हजार ५६९ जना, बागमती प्रदेशबाट ८६४ जना सिफारिस भएका थिए । गण्डकी प्रदेशबाट ९४३ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार १८ जना, कर्णाली प्रदेशबाट १ हजार १८ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७८७ जना सिफारिस भएका थिए ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्