×

NMB BANK
Dabur

आज कुन तरकारी तथा फलफूलको कति छ मूल्य ? (मूल्यसूचीसहित)

मंसिर २१, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

बुधबार अंगुर (कालो) को प्रतिकिलो औसत मूल्य ३१३ रुपैयाँ रहेको छ भने अंगुर हरियोको २४६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अदुवाको ५५, अनारको ३३३, आलु रातोको ५२, काउली स्थानीयको २२, कागतीको १०७ रुपैयाँ  प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले जनाएको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

यसैगरी गुन्द्रुकको ३५०, घिरौँलाको ८६, चिचिण्डोको ७६ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य हुँदा एक दर्जन केराको मूल्य १३० रुपैयाँ छ । 
मूल्यसूची विस्तृतमाः


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND


Advertisment
SBL
अंगुर(कालो)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१३.३३
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
अदुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु सेतोके.जी.रू ४२.००रू ४५.००रू ४३.५०
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
कागतीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू १०७.५०
किविकेजीरू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४६०.००रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
तरुलके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २१०.००रू २३०.००रू २२०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१५.००रू ३३५.००रू ३२६.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
पालूगो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५२.००रू ५५.००रू ५३.२५
प्याज हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
बकूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.००
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
मेथीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
रुख कटहरके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
लप्सीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६४.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३३.३३
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
शरीफाके‍.जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
सखरखण्डके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सजिवनके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
सलगमके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
स्कूसके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.३३
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२४.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७

Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर २६, २०८०

नेपाली बजारमा प्याजको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार प्याजको अधिकतम मूल्य थोक बजारमै १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो दिनमा प्याजको भाउ बढ्दै गएको हो ।  यस्तै समित...

असोज २४, २०८०

बुधबार गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै गोलभेँडा सानो (लोकल) को ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।  यसैगरी आलु रातोको ६५, प्याज सुकेको (भारतीय) को ७५, काउली स्थानी...

माघ १, २०८०

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार तरुलको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ तय भएको छ । यस्तै पिँडालुको ७०, सखर खण्डको ८० रुपैय...

मंसिर १४, २०८०

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रबार मध्यराति १२ बजेर १ मिनेटदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ तथा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य ४ रु...

कात्तिक २४, २०८०

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।  जसअनुसार गोलभेँडा ठुला नेपालीको अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ७० तथा भारतीयको ५० रुपैयाँ कायम रहेक...

कात्तिक २०, २०८०

काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो (नेपाली) को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ ।  ...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x